Tämä on Henkilötietolain (10 ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu  24.5.2018. Viimeisin muutos 28.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä:

Mainosherva Oy, Keisarinviitta 14, FI-33960 Pirkkala. Yhteydenotot sähköpostilla toimisto@mainosherva.fi tai 010 420 4500.

2. Verkkokaupan käyttäjä/tilaajarekisteri

3. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on oikeutettu etu, asiakassuhteen ylläpito. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

4. Rekisterin tietosisältöä ovat henkilön nimi,yritys, yhteystiedot sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin tuotteisiin liittyvät tiedot.

5. Säännönmukaiset tietolähteet saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

6. Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. 

7. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti ja tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii, että  palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti niiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista. Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.Tallennetut tiedot voidaan pyytää kirjallisesti Mainosherva Oy:ltä, henkilöllisyystodistuksella.

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää tietojen poistamista ja käsittelyn rajoittamista. Pyynnöt kirjallisena Mainosherva Oy:lle, henkilöllisyys todistettuna.

 

 

 

Päätoimipiste

Keisarinviitta 14
33960 Pirkkala

010 420 4500 (vaihde)
myynti@mainosherva.fi

Asennusyksiköt

 • Pääkaupunkiseutu

 • Tampere

 • Lahti

 • Kuopio

 • Turku

 • Vaasa

 • Seinäjoki

 • Jyväskylä

 • Joensuu

 • Savonlinna

 • Sodankylä

 • Oulu

 • Rovaniemi

 • Vaasa

Ota yhteyttä